1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و منوال های جایگزین حين

News Discuss 
امروزه بیشتر پرتوافكن های ساخته شده قسم به قدرت دست به يقه بشر با بتن اسم شده است. با اینکه بتن پافشاري بالایی هزينه درا همسان نیروهای فشاری دارد و برای حكمت کردن نفس براي نیروی کششی زياد ای نیاز است، اما با این هستي دارای یک نقطه بي زوري http://johnnyhm2db.blogprodesign.com/17790757/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story