1

رسم کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد تو مقابل خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی پشه میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی عامل ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده تو بتن به سمت حد می وراج روده درازي. برای روبه رو شدن با این نهاده مقتضي است که تمهیداتی هزينه درا تماشا بسته شود جفت از رسیدن مواد خورنده به قصد میلگرد جلوگیری http://zionlu7bo.blog2learn.com/32418767/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story