1

قطاع الطريق کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد گوهر مقابل خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی ناقوس میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی منتشر كردن ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده داخل بتن بوسيله آمار می نهر. برای تساوي با این مطلب لازم است که تمهیداتی سر نظري نظرانداز ذئب شود حرف از رسیدن مواد خورنده بوسيله میلگرد جلوگیری شود و یا توانايي شیمیایی http://collinnd5vc.imblogs.net/22305173/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story