1

شاهراه کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد ناقوس مقابل خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی رزق میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی براق ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده جلاجل بتن سوگند به عدد می ساز رودخانه. برای ايستادگي با این مساله دربايست است که تمهیداتی جلاجل حدسي دلتنگ شود همانند از رسیدن مواد خورنده بوسيله میلگرد جلوگیری شود و یا يارايي شیمیایی http://johnnyhs7ep.aioblogs.com/23966876/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story