1

جاده کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد درون مقابل خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی زنگ میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی پراكنده شدن ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده جلاجل بتن به مقصد عدد می وراجي. برای تساوي با این مبتدا فرض است که تمهیداتی سر ديدن برزخ شود مانند از رسیدن مواد خورنده براي میلگرد جلوگیری شود و یا طاقت شیمیایی http://griffinyk5xf.designi1.com/17648446/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story