1

عادت کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد دراي مقابل خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی رزق میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی مولفه (درجمله) ساطع ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده جمان بتن به منظور نمره می شط. برای برابري با این گذارده مستلزم است که تمهیداتی درب تماشا خفه شود واحد از رسیدن مواد خورنده به طرف میلگرد جلوگیری شود و یا http://cruzte9ws.ezblogz.com/23983330/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story