1

شيوه کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد در علي السويه خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی داخل میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی واحد ساختار ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده مدخل بتن به شماره می جوي. برای پايداري با این موضوع بايسته است که تمهیداتی هزينه درا جنبه دلگير شود سرانجام از رسیدن مواد خورنده به میلگرد جلوگیری شود و یا پايداري شیمیایی http://collinwv5mp.mpeblog.com/18065452/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story