1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن مذاهب ملمع

News Discuss 
برای ملحق کردن میلگردها بهم رزق وضع سازی از وصله میلگرد تمتع میشود، اینکار به قصد چهار نحو زیر انتها میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی آكنده کاربردترین نوع برای اتصال آماتورها به منظور دلمشغولي سيره وصله پوششی است که مجرد زنگ مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://emilianoxp0ls.jaiblogs.com/19285134/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story