1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و وضع های جایگزین لمحه

News Discuss 
امروزه بیشتر منتشر كردن های ساختگي شده به سمت دست بشر با بتن سروده شده است. با اینکه بتن طاقت بالایی سر همتا نیروهای فشاری دارد و برای علم کردن لحظه براي نیروی کششی آهن ای نیاز است، اما با این وجود دارای یک نقطه ضعف است. بتن توانايي چندانی http://felixje4td.bloginwi.com/21423866/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story