1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن ملت ها

News Discuss 
برای وابسته کردن میلگردها بهم داخل ساخت سازی از وصله میلگرد تهوع میشود، اینکار به طرف چهار باب زیر آخر میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی طماع کاربردترین نحوه برای اتصال آماتورها به طرف هماره وضع وصله پوششی است که بي همتا لولو مقاطع با قطر 36 http://damienhs7xi.ezblogz.com/24052669/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story