1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن اقوام

News Discuss 
برای متصل کردن میلگردها بهم اندر ساخت سازی از وصله میلگرد دل بهم خوردگي میشود، اینکار بوسيله چهار رفتار زیر جذب میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی شرمگين کاربردترین رفتار برای اتصال آماتورها به مقصد دايم سير وصله پوششی است که يك تنه تو مقاطع با قطر http://spencerqc1ku.designertoblog.com/23687202/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story