1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن مذاهب ملمع

News Discuss 
برای موصول کردن میلگردها بهم سرپوش خانه سازی از وصله میلگرد سود میشود، اینکار به سوي چهار طريقه زیر عاقبت میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی تمام کاربردترین روش برای اتصال آماتورها به سوي دايم روش وصله پوششی است که بي همتا درون مقاطع با قطر 36 http://connerbj3sd.tinyblogging.com/--33970697

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story