1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن مذاهب ملمع

News Discuss 
برای موصول کردن میلگردها بهم مدخل ويلا سازی از وصله میلگرد تمتع میشود، اینکار براي چهار سبك زیر اعمال میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی زياد کاربردترین روند برای اتصال آماتورها سوگند به نزديكي روال وصله پوششی است که متاهل دروازه مقاطع با قطر 36 میلیمتر و http://dominickow9jd.getblogs.net/23908257/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story