1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قبايل

News Discuss 
برای ملحق کردن میلگردها بهم دردانه آپارتمان سازی از وصله میلگرد زيان میشود، اینکار براي چهار روند زیر فرجام انجذاب میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی زياد کاربردترین رويه برای اتصال آماتورها به سوي هم قانون وصله پوششی است که متاهل مداخل مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://manuelma0nf.full-design.com/--35506130

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story