1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن خلق ها

News Discuss 
برای مرتبط کردن میلگردها بهم گوهر ساختار سازی از وصله میلگرد كاربرد میشود، اینکار با چهار منوال زیر انتها میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی بسيار کاربردترین نحو برای اتصال آماتورها بوسيله مدام هنجار وصله پوششی است که فقط سرپوش مقاطع با قطر 36 میلیمتر و کمتر http://finnzo5yf.ampblogs.com/--33206240

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story