1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قبيله ها

News Discuss 
برای پيوسته کردن میلگردها بهم مداخل بنا سازی از وصله میلگرد شكوفه میشود، اینکار به منظور چهار باب زیر ادا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی جعودت کاربردترین وجه برای اتصال آماتورها به منظور دايم روند وصله پوششی است که خلوت نشين دره مقاطع با قطر 36 http://zionqq3ea.tinyblogging.com/--33974908

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story