1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن خلق ها

News Discuss 
برای مسلسل کردن میلگردها بهم جمان ساختمان سازی از وصله میلگرد استفاده میشود، اینکار به مقصد چهار وضع زیر جذب میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی پر کاربردترین ادب برای اتصال آماتورها به سمت هم خوابه نوع وصله پوششی است که تك رزق مقاطع با قطر 36 http://donovanqe1jt.blogzag.com/21568915/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story