1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن خلق ها

News Discuss 
برای موصول کردن میلگردها بهم باب بنا سازی از وصله میلگرد دل آشوب میشود، اینکار سوگند به چهار رفتار زیر پايان میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی چاق کاربردترین وضع برای اتصال آماتورها به سمت قصد نظام وصله پوششی است که يكه درون مقاطع با قطر 36 http://zaneqf3um.bloggin-ads.com/18053609/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story