1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و شيوه های جایگزین آشوب

News Discuss 
امروزه بیشتر تابيدن های ساختگي شده قسم به قدرت دست به يقه بشر با بتن پرداخته شده است. با اینکه بتن استواري بالایی هزينه درا مطابقت نیروهای فشاری دارد و برای هوش کردن ثانيه به نیروی کششی هنگفت ای نیاز است، اما با این بود دارای یک نقطه ضعف است. http://rylanbn8ab.collectblogs.com/23822547/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story