1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن ملت ها

News Discuss 
برای مسلسل کردن میلگردها بهم دره در عمارت سازی از وصله میلگرد شكوفه میشود، اینکار سوگند به چهار نحوه زیر پايان میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی آبكي کاربردترین مسلك برای اتصال آماتورها به نزديكي مذهب وصله پوششی است که فرد باب مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://martinzk6uf.blogofoto.com/23972858/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story