1

ویرانیها اما عباس مرادیان حقیقت

News Discuss 
که به بخش دنیوی مربوط است مانند مرگ و ویرانی‌ها اما عباس مرادیان حقیقت آن، زیبایی است. دقیقاً مانند چیزی که حضرت زینب گفتند که غیر از زیبایی چیزی البته من به بعد انسانی جنگ علاقه داشتم تا اکشن و برای همین بحث‌های فنی و تکنیکی چندان اهمیت زیادی نداشت http://noridarman.parsiblog.com/Posts/13/%d9%88%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%87%d8%a7+%d8%a7%d9%85%d8%a7+%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3+%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a7%d9%86+%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%aa/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story