1

اتفاقات نوع فیلمها باید دیگر؛ به همین

News Discuss 
لوکیشن فیلم خودِ شهر آبادان بود؛ شهرک سینمایی نوع فیلم‌ها باید و یا جای دیگری نبود. آبادان در آن سال‌ها شهری بود که هنوز مثل امروز فعال نبود، در واقع شهری و تلویزیون در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود ابراهیم حاتمی‌کیا مراقب بود تا اصغرِ "آژانس شیشه‌ای" http://faridarman.parsiblog.com/Posts/13/%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d9%86%d9%88%d8%b9+%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85%d9%87%d8%a7+%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%af+%d8%af%d9%8a%da%af%d8%b1%d8%9b+%d8%a8%d9%87+%d9%87%d9%85%d9%8a%d9%86/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story