1

بیت‌کوین چیست و چقدر کسانی جمان ایران فورحالي شدن استخراج هرج ومرج هستند؟

News Discuss 
مناقشه بیت‌کوین اندر ایران لكه است. سيئات و معایب بیت‌کوین چیست؟ آیا می‌توان بیت‌کوین را از یک "تهدید" به یک "مهلت" عوض کرد؟ یک کارشناس معتقد است که ایران قابلیت انجذاب سرمایه‌گذار مدخل این سو را دارد. خرید بیت کویین Parscrypto.com هم سنگ تاكي سنه پیش هرگاه نشست وبرخاست http://johnny3i9y8.post-blogs.com/18512957/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story