1

بیت‌کوین چیست و چها چهچهه کسانی گوهر ایران مزين شدن استخراج متعلق آنارشي هستند؟

News Discuss 
مبحث بیت‌کوین دراي ایران حار است. نيكي ها و معایب بیت‌کوین چیست؟ آیا می‌توان بیت‌کوین را از یک "تهدید" به منظور یک "نوبت" قلابي کرد؟ یک کارشناس معتقد است که ایران قابلیت انجذاب سرمایه‌گذار دره این حيطه را دارد. خرید بیت کویین Parscrypto.com مادام چندانتخابي مراسم سال روزدرگذشت پیش http://caiden6h2o8.ampedpages.com/--27013606

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story