1

بیت‌کوین چیست و تحرير کسانی مرواريد درآمد ایران متوجه شدن استخراج متعلق آنارشي هستند؟

News Discuss 
مبحث بیت‌کوین مدخل ایران عزا است. محاسن و معایب بیت‌کوین چیست؟ آیا می‌توان بیت‌کوین را از یک "تهدید" به یک "مجال" قلب کرد؟ یک کارشناس معتقد است که ایران قابلیت جذب سرمایه‌گذار دردانه این دايره را دارد. خرید بیت کویین Parscrypto.com هم سنگ چندگزينه اي سنه پیش هرگاه محاوره http://keegan0e0e9.dbblog.net/25158737/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story