1

اسپری نانو ماشیناسپری نانو ماشین

News Discuss 
فناوری نانو شامل تولید و کاربردهای فیزیکی ، شیمیایی و سیستم های بیولوژیکی در مقیاس اتمی یا مولکولی تا ابعاد زیر میکرون و همچنین ادغام ساختارهای نانو حاصل در سیستم های بزرگتر. بنابراین ، فناوری نانو با مجموعه وسیعی از مواد و محصولاتی که به تغییر در جنسیت آنها تکیه http://beauty724.blogfa.com/post/31/%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story