1

نگاهی به کمپین پاییزی شهر فرش / برگ ریزان تبلیغاتی - فرصت امروز

News Discuss 
همچنین بسیاری از رومیها در ضمن لشکرکشی دولت روم یا بعنوان تجارت بممالك شرقی رفتند و سنوات عديده میان اجانب بسر بردند و بدینواسطه آداب و رسوم و معلومات و خیالات جديده دیدند و با آنها مأنوس شدند و بتدریج آداب و رسوم قديمه خویش را رها کرده ترتیبات https://digifarsh.com/Mag/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B4/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story