1

فرش دستباف کدام شهر بهتر است

News Discuss 
ولی چنانکه گمان میرفت علمای «شریعتخواه» بایرادهایی برخاستند، و در چند «اصل» ناهمداستانی نمودند. چون در نجف سید کاظم یزدی که یکی از مجتهدان بنام و خود از ردهٔ آخوند خراسانی و حاجی شیخ مازندرانی میبود، و دسته بزرگی از ایرانیان باو «تقلید» میداشتند، راه حاج شیخ فضلالله را http://cesar6m9nf.bloggerbags.com/11397660/ساعت-کار-شهر-فرش-مطلب-دقیق

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story