1

Rumored Buzz on رنگ آمیزی ساختمان

News Discuss 
چرا که رنگ فورا خشک خواهد شد رنگها در هر جا از دنیا و به تناسب فرهنگ و عرف هر جامعه معانی متفاوت و حتی متضاد دارند.برای مثال سفید در کشوری مثل ایران نشان شادی، پاکدامنی است و برای مراسم جشن و عروسی استفاده می شود، در حالیکه در کشوری https://augusth1728.tusblogos.com/12274290/رنگ-آمیزی-ساختمان-can-be-fun-for-anyone

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story