1

نرم افزار CRM

News Discuss 
.h_iframe-aparat_embed_frameposition:relative;.h_iframe-aparat_embed_frame .ratiodisplay:block;width:100%;height:auto;.h_iframe-aparat_embed_frame iframeposition:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%; فرایندهای فروش در نرم افزار مایکروسافت CRM به دلیل اینکه فرآیندهای خاصی در سیستم پیادهسازی نمیشود بهتر است تا این نوع نرم افزارها امکانات پایهای و اولیه لازم را در خود داشته باشند... http://tysonlwffq.blog5star.com/15245958/هدف-از-نرم-افزار-crm

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story