1

راهکاری برای صاحبان کسب و کار

News Discuss 
.h_iframe-aparat_embed_frameposition:relative;.h_iframe-aparat_embed_frame .ratiodisplay:block;width:100%;height:auto;.h_iframe-aparat_embed_frame iframeposition:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%; پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری CRM مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) سیستمها و فرایندهایی است که یک کسب و کار برای سنجش و بهبود نحوه تعامل شرکت با مشتری و تأثیرش بر روی آن، کار میکن... https://chancehfdy09630.wssblogs.com/12504851/سی-آر-ام

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story