1

Helping The others Realize The Advantages Of wabo111

News Discuss 
C. een melding van een voornemen tot sanering als bedoeld in artikel 39b, derde lid, van de Wet bodembescherming is gedaan en de bij of krachtens het vierde lid van dat artikel gestelde termijn is verstreken. 5 Eenieder kan zienswijzen bij het bevoegd gezag naar voren brengen. Voor zover een https://wabo111.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story