1

بررسی رنو Things To Know Before You Buy

News Discuss 
هرگونه بی‌احترامی به کاربران، مدیران یا اشخصا حقیقی و حقوقی دیگر ممنوع است. ورود رنو۲۱ به ایران همزمان شده بود با واردات انواع خودروهای ژاپنی و اروپایی، از این رو رنو۲۱ خسته کار سختی را پیش رو داشت. همان طور که اشاره شد، رنو۲۱ در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ https://shane84nk9.blogdiloz.com/14318078/بررسی-رنو-secrets

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story