1

5 Simple Techniques For đồng hồ kim treo tường

News Discuss 
2. Trường hợp quy định của pháp luật thay đổi dẫn đến thỏa ước lao động tập thể không còn phù hợp với quy định của pháp luật thì các bên phải tiến hành sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể cho phù hợp với quy định https://socialwebnotes.com/story13344358/a-review-of-%C4%91%E1%BB%93ng-h%E1%BB%93-c%E1%BB%95-treo-t%C6%B0%E1%BB%9Dng

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story