1

بچه ها عاشق فرش ماشینی هستند

News Discuss 
در واقع، اگر فرش اتاق کودک شما سفت باشد، هنگام بازی کردن، کودک احساس راحتی نمیکند و حتی با بازی کردن روی آن فرش حس خوبی نخواهد داشت. از آن جا چشم انسان توانایی رنگ سبز را بیشتر از سایر رنگ ها دارد ، به هنگام نگاه کردن به https://bookmarkspring.com/story7337751/you-re-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B4

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story