1

جذب - مرور کلی

News Discuss 
پس ما اگر بخواهیم به موفقیت دست پیدا کنیم باید در کنار خوش‌بینی، تلاش کنیم. اما قانون جذب می‌گوید همه چیز در فکر توست. کافیست که بخواهی تا داشته باشی. نیاز نیست تلاش کنی. کائنات همه چیز را به تو می‌دهد. برای اینکه ارتعاش خواسته و هدفتان را به درستی https://zionz3w25.theisblog.com/14585732/جذب-مرور-کلی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story