1

A Simple Key For โคราช Unveiled

News Discuss 
ชาวโคราช ร่วมมือ ร่วมใจ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนครราชสีมา ชื่อมณฑลแลเมืองนครราชสีห์มา ซึ่งใช้ตัว ห การันต์ด้วยนั้น เปนการผิดจากความหมายของชื่อเมือง แต่นี้ต่อไปอย่าให้ใช้ตัว ห การันต์ ให้ใช้ว่า นครราชสีมา ในการที่จะออกชื่อเกี่ยวด้วยมณฑลแลเมืองนี้ในที่ทั้งปวง ที่ตั้ง : ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ย่าโมที่ควรสักการะ เพลงโค... https://zane9u00z.blogrelation.com/25161215/โคราช-an-overview

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story