1

بازاریابی بازگشتی (Retention Marketing) چیست؟بازاریابی بازگشتی (Retention Marketing) چیست؟بازاریابی بازگشتی (Retention Marketing) چیست؟

News Discuss 
زمانی که از بازاریابی نام می‌بریم، ناخودآگاه به استراتژی‌ها و روش‌های تولید سرنخ فروش فکر می‌کنیم که در نهایت منجر به جذب مشتریان جدید می‌شود. اما بازاریابی تنها برای جذب مشتریان جدید نیست. حفظ مشتریان فعلی با استفاده از بازاریابی بازگشتی (Retention Marketing) هم از اهمیت بالایی برخوردار است. در https://sokan.tech/content/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C/P47-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-retention-marketing-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story